Biz Kimiz

Türk Burslular Birliği 1416, 2547 ve 657 Sayılı Kanunlar kapsamında MEB, YÖK veya diğer kamu kurumları adına yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmüş veya görmekte olan bursluların sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri sunmak ve burslular arasında ortak bir dayanışma platformu oluşturmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Resmi-burslu statüde yurt dışında öğrenime gönderilen öğrenciler uzun yıllardır kamuoyuna yansımayan büyük sorunlar yaşamaktadır. Çoğunlukla yasal eksiklikler ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan ve büyük bir kitleyi son derece ağır şartlarda yaşamaya iten sorunların en önemlilerini, bunlar için önerdiğimiz çözüm önerilerini ve basında bu konuyla ilgili çıkan yazıları bu sitede bulabilirsiniz.

 

Amaçlarımız

  1. Birliğimizin adı Türkçe olarak “Türk Burslular Birliği”, İngilizce olarak “Turkish Scholars Association”dır.
  2. Birliğimizin kuruluş yeri ve genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri’dir.
  3. Birliğimiz Türkiye ve Dünya’da hiçbir siyasi veya politik bir örgüte üye olmayıp, tamamıyla burslular arası yardımlaşma ve dayanışma amacı güder.
  4. Birliğimiz 1 Kasım 2005 tarihinde kurulmuş olup, üyelik 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yurt dışında lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmüş veya görmekte olan tüm burslulara açıktır.
  5. Türk Burslular Birliği üye kabulü, üyelerine yardım, üyelerle iletişim, yönetim kademelerinin seçimi ve diğer tüm konularda üyelerine dini inanç ya da inançsızlık, mezhep, ırk veya etnik köken, cinsiyet ya da cinsel tercih, medeni durum, fiziksel özür, yaş, boy, kilo, saç veya göz rengi ve bunların dışında akla gelebilecek her türlü niteliklerinden ötürü ayrımcılık yapmaz.
  6. Birliğimizin kuruluş amacı öncelikli olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 Sayılı Kanun kapsamında ve Türkiye’deki devlet üniversiteleri tarafından 2547 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmiş olan bursiyerlerin sanal ortamda bir araya gelmelerini sağlayarak sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara çözümler üretmektir.
  7. Birlik üyeleri bulundukları ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti’ni bilimsel, kültürel ve diğer alanlarda gönüllü olarak temsil eder ve tanıtımına katkıda bulunur.
  8. Yasaların suç saymadığı her türlü organizasyonlar, toplantı ve seminerler, sesli ve/veya görsel araçlar, yazılı ve elektronik medya, internet ve elektronik posta, normal posta, telefon ve fax ve burada bahsedilmeyen her türlü yöntemi kullanarak üyelerine maddi, manevi ve yasal yollardan destek olmaya, bu amaçla bu maddede bahsedilen her türlü aracı kullanarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışır.
  9. Türk Burslular Birliği’nin Kurucular Kurulu, Genel Başkanı, Başkan Yardımcıları ve tüm üyeleri eşit oy hakkına sahiptir ve Birliğin tüm aktivitelerine katılabilir, Tüzük, Amaç ve Çalışmaları konusunda önerilerde bulunabilir. Öneri ve tavsiyeler oy çokluğuyla işleme alınır.
  10. Birlik başkanının teklifiyle TBB Yönetim Kurulu 15 gün içerisinde seçimlere giderek yeni başkan ve başkanlık yardımcılarını belirler. Seçime gitme kararı kurul toplantılarının en az üçte ikisine katılmış üyelerin salt çoğunluğuyla da alınabilir.